Programma voor kinderen van 4 jaar + 9 maanden

De zwemles voor het Zwem ABC is om verschillende redenen vanaf 5 jaar. Hier gaan de overige pagina’s van deze website over.
Als ouders het zelf graag willen, wijk ik af van de leeftijd van 5 jaar en kunnen kinderen beginnen met  mijn programma voor kinderen van 4 jaar + 9 maanden. Echter met kanttekeningen, zie uitgebreide tekst over programma beenslagen (4 jaar + 9 maanden).

PROGRAMMA: BEENSLAGEN
Startleeftijd:  4 jaar + 9 maanden *)
Dat is 1 plaatsingsronde voor het 5e jaar. Dat zijn ongeveer 7 uur = 14 lessen/3 maanden voor het 5e jaar.
Voor dit programma is het inschrijven vanaf 4 jaar.
– Wilt u uw kind jonger dan 4 jaar + 9 maanden laten starten, zie dan het programma: schoolslag.
– Het is een programma ter voorbereiding op het 5 jarigen programma voor het Zwem ABC. Graag de kanttekeningen hieronder lezen, om misverstanden te voorkomen.
– Het betreft schoolslag, borstcrawl, en rugcrawl met alleen de beenslagen, nog geen “combinatie armen + benen”. Tevens de enkelvoudige rugslag, deze is (bij het Zwem ABC) per definitie alleen beenslag.

Wij hebben 3 keer per jaar een plaatsingsrondes:
1) start m.i.v. april,
2) start meteen na de zomervakantie,
3) start m.i.v. december.
Tussen 2 plaatsingsrondes in, zitten wij vol en wij hebben een wachtlijst.

Graag  op het
INSCHRIJFFORMULIER (bij opmerkingen) vermelden dat u wilt beginnen met  het programma beenslagen.
Ook op het inschrijfformulier aanvinken of u uw kind, na het 4 jarigen programma, inschrijft voor: slechts het A diploma, alleen het A +B diploma of  het complete Zwem ABC.

*) Als uw kind 5 jaar is, gaat het sowieso werken met het progamma voor 5  jarigen voor het Zwem ABC. Dus tot het 5e jaar blijft uw kind dit programma volgen. Uiteraard eerder als uw kind eerder aan mij laat zien dat het motorisch toe is aan het programma voor 5 jarigen.

KANTTEKENINGEN BIJ PROGRAMMA BEENSLAGEN:
1. Als u regelmatig verzuimt, werkt dit programma niet.
2. Het is belangrijk dat de kinderen enigszins watervrij zijn. Watervrij maken kan de ouder zelf doen.
Klik hier voor: “duur van de opleiding”, “wat is watervrij”.
3. Het is belangrijk dat de kinderen om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Het is niet de bedoeling dat een 4 jarige on-evenredig veel aandacht krijgt ten opzichte van de andere 2 kinderen in het groepje. Is dit wel het geval dan is het alleen mogelijk met 1-op-1 les.
4.  Aparte programma’s voor 4-jarigen, omdat motorische ontwikkeling, leer-/luister-/werkhouding, gedrag, automatiseren, kracht, doorzettingsvermogen, opname capaciteit, enz. over het algemeen nog niet dat van een 5-jarige zijn.
Alle info over “duur van de opleiding” voor het Zwem ABC gaat uit van start op 5-jarige leeftijd, met dienovereenkomstige ontwikkeling op alle gebied.
De teller voor het A diploma, gaat lopen als uw kind met het 5-jarigen programma start. Men kan de 4 jarige lessen niet “sec” optellen bij de lessen van het 5-jarigen traject. Sowieso omdat uw kind tot het 5e jaar uitsluitend met beenslagen bezig is en nog niet met onder andere de combinatie van armen + benen. Maar ook omdat de ervaring heeft laten zien, dat in dit vakgebied, het leereffect van een 4 jarige o.h.a. de helft is van het leereffect van een 5 jarige. Een kind van 4 is o.h.a. speelser, luistert nog minder goed, enz. dan een 5 jarige.”Grofweg” zou je kunnen zeggen: Een 4 jarige les telt als een halve les van een 5 jarige, vanwege motorische ontwikkeling, leer-/luister-/werkhouding, enz., zie de punten hierboven genoemd.
De weg naar het A diploma (= programma Zwem ABC 5 jarigen), zal voor kinderen die ongeveer 7 uur = 14 lessen het programma beenslagen (voor kinderen vanaf 4 jaar + 9 maanden) hebben gevolgd, sneller gaan dan bij kinderen die nog helemaal geen beenslagen hebben geoefend. Hoeveel sneller verschilt per kind.
Klik hier voor : “duur van de opleiding”, “statistieken Zwem ABC”. 

MOTORISCHE ONTWIKKELING JONGE KINDEREN IN RELATIE TOT ZWEMSLAGEN:
Bent u geïnteresseerd  Lees meer

Jonge kinderen zijn o.h.a. nog niet toe aan het uitvoeren van meerdere complexe bewegingen in een strak bewegingsverloop. Dit heeft te maken met:
Nog (sterk) in de symmetriefase “hangen” en nog niet (volledig) gekruisd zijn van hun middenas/middenlijn: links-rechts en onder-boven.
De verschillende lichaamshelften willen o.h.a. nog dezelfde beweging maken (denk aan: met 2 handen een beker vasthouden, met 2 handen een bal werpen). Hierdoor is het voor hen o.h.a. lastig om met hun verschillende lichaamshelften (onder, boven, links, rechts) afzonderlijke bewegingen te maken (denk aan: touwtje springen)

ZWEM ABC IN RELATIE TOT MOTORISCHE ONTWIKKELING EN ZWEMSLAGEN:

Schoolslag

Wat de schoolslag lastig maakt is dat 2 lichaamshelften een andere beweging moeten maken.
Dat is A-symmetrie onder en boven (armen en benen). Lastig als je nog in symmetrie hangt.

Borst- en rugcrawl
Wat de borst- en rugcrawl lastig maakt is is dat 4 lichaamshelften een andere beweging moeten maken.
Dat is A-symmetrie onder en boven (armen en benen) en A-symmetrie links en rechts (armen en benen).
Lastig als je nog in symmetrie hangt.
     


Zwem ABC: opbouw in moeilijkheid 
(voorbeeld borstcrawl)
– A examen (= beginners borstcrawl):  Kind moet focussen op 1 lichaamshelft: goede beenbeweging .
– B examen (= tussenvorm borstcrawl):  Kind moet focussen op 2 lichaamshelften: goede beenbeweging en goede armbeweging
– C examen (= C niveau borstcrawl):  Kind moet focussen op 3 “lichaamshelften”: goede beenbeweging, goede armbeweging en goede hoofdbeweging/ademhaling

WAAROM GEKOZEN VOOR EEN PROGRAMMA MET JUIST ALLEEN DE BEENSLAGEN ?
– Het kind hoeft zich bij de 4 verschillende zwemslagen alleen te focussen op 1 lichaamshelft, te weten de benen.
– Liever 1 lichaamshelft met een goede techniek, dan 2 lichaamshelften met een niet-efficiente techniek en bewegingsverloop.
– Een goede beenslag is meer dan het halve werk. Kijk naar de enkelvoudige rugslag, hier komen geen armen aan te pas.