Programma’s voor 4 jarigen

De zwemles voor het Zwem ABC is vanaf 5 jaar. Hier gaan de overige pagina’s van deze website over.
Als ouders het graag willen, kunnen kinderen vanaf 4 jaar beginnen met  een van mijn programma’s voor 4-jarigen.  Aparte programma’s voor 4-jarigen, omdat motorische ontwikkeling, leer-/luister-/werkhouding, gedrag, automatiseren, kracht, doorzettingsvermogen, enz. over het algemeen nog niet dat van een 5-jarige zijn.

PROGRAMMA: BEENSLAGEN
– Startleeftijd: 1 plaatsingsronde voor het 5e jaar. Dat zijn ongeveer 14 lessen/3 maanden voor het 5e jaar.
Wij hebben 3 keer per jaar een plaatsingsrondes:
1) start m.i.v. april,
2) start meteen na de zomervakantie,
3) start m.i.v. december.
– Het is een programma ter voorbereiding op het 5 jarigen programma voor het Zwem ABC.
– Het betreft schoolslag, borstcrawl, en rugcrawl met alleen de beenslagen, nog geen “combinatie armen + benen”. Tevens de enkelvoudige rugslag, deze is (bij het Zwem ABC) per definitie alleen beenslag.
Inschrijven is vanaf 4 jaar.
Graag  op het inschrijfformulier (bij opmerkingen) vermelden dat u wilt beginnen met  het
programma beenslagen.
Ook op het inschrijfformulier aanvinken of u uw kind, na het 4 jarigen programma, inschrijft voor: slechts het A diploma, alleen het A +B diploma of het complete Zwem ABC.

Als uw kind 5 jaar is, gaat het sowieso werken met het progamma voor 5 jarigen voor het Zwem ABC. Uiteraard eerder als uw kind aan mij laat zien dat het motorisch toe is aan het programma voor 5 jarigen.

De weg naar het A diploma (= programma Zwem ABC 5 jarigen) zal dan o.h.a. sneller gaan dan bij kinderen die (± 14 lessen) geen beenslagen hebben geoefend. Hoeveel sneller verschilt per kind. Mijn statistieken laten zien gemiddeld tussen de 20-25 uur = 40-50 lessen voor het A.
Voor het B en C zijn vervolgens minder lessen nodig  gemiddeld 7 uur = 14 lessen voor B en gemiddeld 7 uur =14 lessen voor het C.

PROGRAMMA: SCHOOLSLAG
– Voor ouders die als doel hebben, dat hun kind zo jong als mogelijk tenminste 1 zwemslag volgens de norm toont. Ter informatie: voor het A diploma moet een kind – onder andere – 4 zwemslagen volgens de norm tonen.
– Startleeftijd: 4 jaar
– Het is een programma ter voorbereiding op het 5 jarigen programma voor het Zwem ABC.
– Het betreft de schoolslag met de combinatie armen + benen.
– Uitsluitend mogelijk met 2 keer per week zwemles!
Met 1 keer per week werkt dit programma niet.
– Voor dit programma mag u uw kind al inschrijven vanaf 3,5 jaar.
Graag  op het inschrijfformulier (bij opmerkingen) vermelden dat u wilt beginnen met het programma schoolslag.
Ook op het inschrijfformulier aanvinken of u uw kind, na het 4 jarigen programma, inschrijft voor: slechts het A diploma, alleen het A +B diploma of het complete Zwem ABC.

Als uw kind de schoolslag volgens de norm toont, mag het de toets doen “met kleding zwemmen”. Als dit goed gaat, ontvangt uw kind mijn Certificaat Schoolslag. Vanaf dit punt is het relatief eenvoudig om de kinderen de overige 3 zwemslagen: rugslag, borstcrawl en rugcrawl bij te brengen. Voor het A diploma moeten de schoolslag, de rugslag, de borstcrawl en de rugcrawl in een groot zwembad worden getoond.

Als uw kind 5 jaar is, gaat het sowieso werken met het progamma voor 5 jarigen voor het Zwem ABC. Uiteraard eerder als uw kind aan mij een schoolslag volgens de norm laat zien.

Kinderen die op 4 jarige leeftijd met dit programma zijn begonnen, hebben gemiddeld tussen de 45-50 uur = 90-100 lessen nodig om de schoolslag volgens de norm te tonen. Een kind van 5 jaar doet dit over het algemeen sneller.
De weg naar het A diploma (= programma Zwem ABC 5 jarigen) zal dan sneller gaan dan bij kinderen die nog geen enkele zwemslag volgens de norm beheersen. Hoeveel sneller verschilt per kind.
Voor het B en C zijn vervolgens minder lessen nodig  gemiddeld 7 uur = 14 lessen voor B en gemiddeld 7 uur =14 lessen voor het C.

U hoort het van mij als uw kind nog niet toe is aan dit programma. Soms willen 4 jarigen gewoon lekker spelen en nog helemaal geen zwemopdrachten uitvoeren. “Een kind is er aan toe, of niet“. Het ligt niet in mijn aard om als een “bullenbak” tegen kinderen te keer te gaan.

KANTEKENINGEN VOOR BEIDE PROGRAMMA’S:  
1. Als u regelmatig verzuimt, werkt dit programma niet.
2. Het is belangrijk dat de kinderen enigszins watervrij zijn. Watervrij maken kan de ouder zelf doen.
Klik hier voor: “duur van de opleiding”, “wat is watervrij”.
3. Het is belangrijk dat de kinderen om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Het is niet de bedoeling dat een 4 jarige on-evenredig veel aandacht krijgt ten opzichte van de andere 2 kinderen in het groepje. Is dit wel het geval dan is het alleen mogelijk met 1-op-1 les.
4.  Alle info over “duur van de opleiding” voor het Zwem ABC gaat uit van start op 5-jarige leeftijd, met dienovereenkomstige ontwikkeling op alle gebied. De teller voor het A diploma, gaat lopen als uw kind met het 5-jarigen programma start.
Klik hier voor : “duur van de opleiding”, “statistieken Zwem ABC”.

MOTORISCHE ONTWIKKELING JONGE KINDEREN IN RELATIE TOT ZWEMSLAGEN:
Bent u geïnteresseerd  Lees meer

Jonge kinderen zijn o.h.a. nog niet toe aan het uitvoeren van meerdere complexe bewegingen in een strak bewegingsverloop. Dit heeft te maken met:
Nog (sterk) in de symmetriefase “hangen” en nog niet (volledig) gekruisd zijn van hun middenas/middenlijn: links-rechts en onder-boven.
De verschillende lichaamshelften willen o.h.a. nog dezelfde beweging maken (denk aan: met 2 handen een beker vasthouden, met 2 handen een bal werpen). Hierdoor is het voor hen o.h.a. lastig om met hun verschillende lichaamshelften (onder, boven, links, rechts) afzonderlijke bewegingen te maken (denk aan: touwtje springen)

ZWEM ABC IN RELATIE TOT MOTORISCHE ONTWIKKELING EN ZWEMSLAGEN:

Schoolslag

Wat de schoolslag lastig maakt is dat 2 lichaamshelften een andere beweging moeten maken.
Dat is A-symmetrie onder en boven (armen en benen). Lastig als je nog in symmetrie hangt.

Borst- en rugcrawl
Wat de borst- en rugcrawl lastig maakt is is dat 4 lichaamshelften een andere beweging moeten maken.
Dat is A-symmetrie onder en boven (armen en benen) en A-symmetrie links en rechts (armen en benen).
Lastig als je nog in symmetrie hangt.
     


Zwem ABC: opbouw in moeilijkheid 
(voorbeeld borstcrawl)
– A examen (= beginners borstcrawl):  Kind moet focussen op 1 lichaamshelft: goede beenbeweging .
– B examen (= tussenvorm borstcrawl):  Kind moet focussen op 2 lichaamshelften: goede beenbeweging en goede armbeweging
– C examen (= C niveau borstcrawl):  Kind moet focussen op 3 “lichaamshelften”: goede beenbeweging, goede armbeweging en goede hoofdbeweging/ademhaling

WAAROM GEKOZEN VOOR EEN PROGRAMMA MET JUIST ALLEEN DE BEENSLAGEN ?
– Het kind hoeft zich bij de 4 verschillende zwemslagen alleen te focussen op 1 lichaamshelft, te weten de benen.
– Liever 1 lichaamshelft met een goede techniek, dan 2 lichaamshelften met een niet-efficiente techniek en bewegingsverloop.
– Een goede beenslag is meer dan het halve werk. Kijk naar de enkelvoudige rugslag, hier komen geen armen aan te pas.

WAAROM GEKOZEN VOOR EEN PROGRAMMA MET JUIST DE SCHOOLSLAG?
– Het kind hoeft zich alleen te focussen op 1 zwemslag, te weten de schoolslag.
– Bij schoolslag maken 2 lichaamshelften een andere beweging, bij borst- en rugcrawl maken 4 lichaamshelften een andere beweging.
– Liever 1 zwemslag met een goede techniek en bewegingsverloop, dan 4 zwemslagen met een niet-efficiente techniek en bewegingsverloop.
– Over het algemeen vinden kinderen bij het aanleren van de zwemslagen een buikligging, prettiger dan een rugligging.
– Schoolslag is een overlevingsslag:
. Soms moet je lange afstanden lopen, soms moet je een spurt maken (rennen). Lopen kun je heel lang volhouden, rennen minder lang. Bij zwemmen is dat net zo. Vergelijk lopen met schoolslag en rennen met borst-/rugcrawl.
. Val je in Nederland per ongeluk een keer in het water, dan is dat over het algemeen met kleding aan en met een jas aan. Bij de schoolslag blijven de armen onder water. Bij een borstcrawl gaan de armen over het water. Een armslag met natte/zware kleding over het water heen, is moeilijker vol te houden, dan een armslag die onder water blijft. Lees minder