Corona-nieuws

 

Het “Protocol Verantwoord Zwemmen” verplicht ons onderstaande Corona-maatregelen op onze website te plaatsen.

 CORONA-NIEUWS (bijgewerkt vrijdag 29 mei 21.35 uur)

Tijdens een eventueel examen t.z.t. in zwembad Overbosch  of Waterthor):
1. Dienen de standaard Corona maatregelen  (zie hieronder punt: 1 t/m 8, I. t/m IV en 9 t/m 11)  en de Corona-maatregelen
gerelateerd aan Zwembad Overbosch of Waterthor te worden nageleefd. 
2. Bovenop het Protocol dient ook het Beleid van de Gemeente Den Haag t.a.v. de Haagsche zwembaden te worden nageleefd. 

Renz en Joyce zijn t.z.t. in zwembad Overbosch Corona-verantwoordelijke.
Zij zullen t.z.t. met de kinderen, ouders en instructeurs communiceren over de Corona-maatregelen uit het Protocol en het Beleid van de Gemeente Den Haag.  

 CORONA-NIEUWS (bijgewerkt woensdag 20 mei: 14.30 uur) 

Wij gaan open op dinsdag 12 mei.
Dringend verzoek om onderstaande Corona-maatregelen VOOR uw bezoek aan onze zwemschool te lezen.

Onze zwemschool zit dan in fase 1 (opening onder strikte maatregelen). Hopelijk gaan we over niet al te lange tijd naar fase 2 (reguliere opening).
Hopelijk gaan we niet terug naar fase 0 (sluiting).

De standaard maatregelen (1 t/m 8) kent iedereen m.i. inmiddels wel:
1. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
3. Advies is om tot twee weken na het verdwijnen van symptomen niet te zwemmen.
4. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling).
5. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
6. Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten, na een toiletbezoek; na hoesten, na niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
7. Vermijd het aanraken van je gezicht.
8. Schud geen handen.

Aanvulling op de maatregelen:
I. t/m III. kent iedereen m.i. inmiddels wel.

I. Bijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID 19.
Blijf thuis tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon.
II. Blijf thuis als je het COVID 19 hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
III. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID 19 is vastgesteld.
IV. Kent u misschien nog niet.
IV. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Hieronder de maatregelen gerelateerd aan de zwemles bij onze zwemschool:

9.
De duur van het verblijf in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden.
10. Het gebruik van sanitaire voorzieningen in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden.
11. Het aantal personen in de accommodatie dient geminimaliseerd en gedoseerd te worden.

12. Kom s.v.p. niet te vroeg.
Joyce zal 10 minuten voor de start van uw zwemles de ouders (bij de wisseling van de lessen) gedoseerd binnen laten en de route aangeven (zie marking op de vloer).
Bent u (veel) te vroeg, dan graag even in uw auto wachten. Zeker als het geen “patioweer” en “voorportaalweer” is en de ouders van de groep voor u nog in de wachtruimte zitten.

In verband met de werkwijze tijdens de wisseling van de lessen, mag een kind in deze fase niet alvast alleen de wachtruimte inlopen, maar moet het even op papa of mama wachten.

13.
Per zwemleskind maximaal 1 persoon uit de eigen huishouding toegestaan. Dat komt neer op per tijdstip: 3 kinderen in het water en 3 ouders in de wachtruimte.


14. Voordat u de entree betreedt: De handen reinigen!
Dit geldt voor ouder en kind.
Voor de entree staat een tafeltje met handgel (te gebruiken zonder water).

Ouder graag uw kind hierbij helpen (ga er bedachtzaam mee om).

15.
De kinderen hebben  bij onze zwemschool altijd een persoonlijk afsluitbaar kleedhokje. In deze fase hebben wij het zo georganiseerd dat er steeds een “leeg” kleedhokje tussen zit. Wij hebben met tekst aangegeven welk kleedhokje u kunt gebruiken, maar als het niet duidelijk is, zal Joyce u hierbij helpen.
Start de les op het halve uur, dan kleedhokje: 1, 3 of 5 .
Start de les op het hele uur, dan kleedhokje: 2, 4 of 6 .

16. Help uw kind (ongeacht de leeftijd) VOOR de zwemles bij het omkleden en de spullen ophangen, zodat er geen spullen in de naastgelegen kleedhokjes terechtkomen.
Bij voorkeur de zwemkleding thuis al aantrekken.

17.
Help uw kind (ongeacht de leeftijd) NA de zwemles bij het afdrogen, aankleden en tas inpakken.
Zie er op toe dat er geen spullen achterblijven in het kleedhokje.


18.
Verlaat de acccommodatie s.v.p. meteen na het aankleden.

19.  Het haar fohnen is in deze fase niet toegestaan.

20.  Graag thuis douchen.

21. Voor het bezoek aan de zwemschool s.v.p. thuis naar de WC gaan. Wij begrijpen dat kinderen het WC-bezoek niet altijd onder controle hebben (en willen geen urine enz. in ons zwembad), vandaar de volgende verzoeken aan de ouder:
A. Gaat uw kind (ongeacht de leeftijd) naar de WC, loop dan altijd mee. Help waar nodig en zie toe op het volgende.
B) Na afloop van het WC-bezoek van uw kind s.v.p. zelf de deurknoppen,  WC-bril en WC-klep reinigen.
De reinigingsdoekjes vindt u voor de WC.
Reinig daarna de handen  met zeep.
In de wc en in de wachtruimte op het aanrechtstaat staat een wc-pompje
C) Graag de WC-klep dicht, als er ontlasting wordt doorgetrokken.

D) Het is verboden om de reinigingsdoekje door de wc te trekken. Dit om verstopping van het zwembad-riool te voorkomen, met alle gevolgen vandien.

22. Beperk het aanraken van objecten (deurenknoppen, stoelen, tafeltjes enz.) tot het noodzakelijke minimum. Als u zich er bij prettiger bij voelt, mag u objecten schoonmaken met de reinigingsmiddelen die in de wachtruimte staan.  Voor de LEREN stoelen s.v.p. alleen de aparte leer-reinigingsdoekjes gebruiken, geen andere schoonmaakmiddelen. 

23.
Wilt u s.v.p. niet onnodig in de gang bij de kleedkamers en in het voorportaaltje bij de WC staan.


24.
Sorry lieve kinderen, in deze fase geen stickers plakken.


25.
Sorry beste ouders, in deze fase geen koffie/thee.

Mocht blijken dat wij een belangrijke maatregel zijn vergeten of dat een maatregel niet volledig is, dan zullen wij dit aanpassen.

Ter informatie:

RIVM en het kabinet hebben de binnenzwembaden open gedaan omdat het risico beheersbaar is.
Bron: Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

De inrichting van de accommodatie is conform het gestelde in het Protocol van 15 mei 2020, aangepaste versie 1.3.

Er wordt zwemles gegeven conform het gestelde in het Protocol van 15 mei 2020, aangepaste versie 1.3. 

Om ruimte te creëren hebben wij 4 lounge chairs + de kinderspeelhoek verwijderd uit de wachtruimte.

Wij hebben (voor de duur van de Corona-maatregelen) een tijdelijk voorportaal gemaakt, om te gebruiken als wachtplek bij de wisseling van de lessen (zie foto’s  hieronder).

Tussen de stoelen is 1,5 meter afstand. Kuch-schermen zijn dan niet nodig, maar ze hangen er toch (zie foto hieronder) .

Op de vloer hebben wij de relevante markering aangebracht.

In de wachtruimte hebben wij altijd al een afzuiginstallatie.  De afzuiginstallatie in de wachtruimte staat in deze fase op de allerhoogste stand (daardoor iets meer “ruis” op de achtergrond).
In de wachtruimte staat normaliter een van de deuren zo veel als mogelijk op een kiertje. In deze fase staat een van de deuren – ter ventilatie – standaard op een kier.

In het zwembad hebben wij altijd al naast een afzuiginstallatie, ventilatie. Zie hieronder Wet Hygiene, Veiligheid en Waterkwarliteit Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz).

Bij mooi weer kunt u – zoals altijd – buiten op onze patio plaatsnemen (zie foto hieronder)

Wij voldoen – sinds het bestaan van onze zwemschool – aan de Wet Hygiene, Veiligheid en Waterkwaliteit Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz). Wij worden hierop gecontroleerd door de Provincie, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) en Omegam/GGD. Denk aan controle van/op: UV installatie, doorstroomsnelheid van het water, chloorinstallatie, waterkwaliteit, legionella, veilige en hygiënische inrichting (onder andere: materiaal kleedhokjes, materiaal van vloeren), afzuiginstallatie, ventilatie, enz.
Voor alle zwembaden is in deze fase – onder andere – een dubbele hoeveelheid chloor verplicht.

Hieronder:
– Foto’s “onze zwemschool in Corona-tijd
– Corona-nieuws 8.05.2020 (over de betaling tijdens onze Corona-sluiting)

-1,5 meter afstand tussen de stoelen, kuchschermen zijn dan niet nodig, maar ze hangen toch tussen de stoelen.
– Markering op de vloer.

Foto: Tijdelijk een voorportaal (onder het afdakje), om te gebruiken als wachtplek bij de wisseling van de lessen.

  Foto: Elk kind heeft (altijd) een persoonlijk afsluitbaar kleedhokje.
Tijdens de Corona-periode hebben wij een kleedkamer-systeempje, zodat er telkens een “leeg” hokje tussenzit.

Foto: Verschillende reinigingsmiddelen staan voor u klaar om te gebruiken. .

Foto: Een tafeltje met handgel.  Voor het betreden van de accommodatie de handen reinigen.

Foto: Bij mooi weer kunt u (zoals altijd) buiten op de Patio zitten.

*********************************************

Dutch version CORONA NIEUWS (bijgewerkt: vrijdag 8 mei, 16.42 uur ) 

OVER DE BETALING TIJDENS ONZE CORONA-SLUITING

MAART :
– Voor de 7 kinderen die met ingang van april stoppen met zwemles het volgende:
De les(sen) die het kind heeft gemist tijdens onze Corona-sluiting in maart, kan worden ingehaald om de laatste examen training(en) te doen of om de Beker-test te doen. Verrekening/teruggave van dit lesgeld is niet mogelijk.
– Voor de kinderen die met ingang van april doorgaan met zwemles het volgende:
De les(sen) die het kind heeft gemist tijdens onze Corona-sluiting in maart, wordt verrekend/teruggestort bij de incasso over de maand mei. Inhalen van deze les(sen) is niet mogelijk.
APRIL: Wij hebben GEEN lesgeld berekend over de gehele maand april.
MEI: Over de lessen van 1 tot en met 11 mei wordt GEEN lesgeld berekend.
Om nog meer lesuitval te voorkomen zijn wij de rest van de maand mei open.