Coronanieuws en coronamaatregelen

Bijgewerkt woensdag 22 september (12.30 uur)

Met ingang van zaterdag 25 september 2021 is een coronatoegangsbewijs(QR code) verplicht in onze accommodatie. 

Het is niet toegestaan om alternatieve regels toe te passen, door bijvoorbeeld te werken met afstandsnormen of een mondkapje.

Bijgewerkt vrijdag 25 juni (21.55 uur)

Dringend verzoek om onderstaande corona-maatregelen te lezen VOOR uw bezoek aan onze zwemschool.

De aanpassingen zijn – in de bestaande tekst – in blauw aangegeven

Met ingang van zaterdag 26 juni is een mondkapje niet meer verplicht.

Het volgende blijft van toepassing:
1) 1,5 meter afstand houden,
2) maaatregelen op het gebied van:
    . hygiene,
    . gezondheidklachten (hoesten, koorts, enz.)
    . quarantaine.
3) De 1,5 meter corona-inrichting van de wachtruimte,
    daardoor:
     . maximum 1 bezoeker per zwemmend kind in de wachtruimte/patio.
       Een kind ongeacht de leeftijd telt als 1 persoon.
     . 10 minuten voor de start van uw zwemles is het
       toegestaan om de wachtruimte/patio “gedoseerd” binnen te
       komen.
        . Bent u te vroeg dan: in uw auto wachten of op een
           stoel in het “voorportaal”.
        . Lukt het niet om de deur open te schuiven, dan is de
          deur (nog eventjes) op slot i.v.m. “doseren”

4) Details kunt u hieronder lezen.

QUARANTAINE NA VAKANTIE IN HET BUITENLAND
Voorkom dat de zwemschool weer dicht moet door ziekte/quarantaine.
Zie website van de Rijksoverheid: “algemene coronaregels” – “reizen en vakantie“.
In het kort:
-Blijf na aankomst in Nederland 10 dagen in quarantaine.
-Vanaf 5 dagen na aankomst kunt u zich (opnieuw) laten testen. Is de test negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine te blijven.

P.s. Alle maatregelen kunnen per dag/per land/provincie/eiland, enz. veranderen.
Check daarom de website van de Rijksoverheid, voor de up-to-date informatie van het betreffende reis-/vakantieland, op de dag van aankomst in Nederland.
Houd rekening met het volgende: Een reeds afgemelde les (i.v.m. quarantaine), kan intussen opgevuld zijn door een ander en kan dan niet meer worden gewijzigd.

GEZONDHEIDSCHECK (deze hangt op de voordeur)
Bron: Rijksoverheid
Wordt een vraag met JA beantwoord, dan kunt u niet naar binnen.
1. Heeft u een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?
-hoesten
-verkoudsheidsklachten
-verhoging of koorts
-benauwdheid
-reuk- en of smaak-verlies
2. Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
4. Ben je in quarantaine omdat je:
-een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
-bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
-bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?


VEILIGHEIDHEIDS EN HYGIENEREGELS VOOR IEDEREEN
Bron: Protocol ‘verantwoord zwemmen’ versie: 3.0 van 9 maart 2021
Gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM

1. Blijf thuis indien u klachten heeft die passen bij corona.
2. Blijf thuis indien u corona heeft.
3. Blijf thuis indien uw huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts of last benauwdheid heeft.
4. Blijf thuis indien uw huisgenoot corona heeft. Quarantaineperiode is 10 dagen. Volg het advies van de GGD. Ook voor up to date informatie over de quarantaineperiode.
5. Blijf thuis indien u een nauw contact van iemand met corona bent.
6. Blijf thuis indien u terugkomt uit het buitenland.
7. Blijf thuis indien u een melding heeft gekregen via de app CoronaMelder.
8. Ga direct naar huis wanneer er tijdens het verblijf in onze accommodatie klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
9. Houd de geldende afstandsregels in acht.
10. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
11. Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet.
12. Was je handen zoals geadviseerd wordt door het RIVM.
13. Vermijd het aanraken van je gezicht.
14. Schud geen handen.
15. Mondkapje
VERVALT m.i.v. zaterdag 26 juni 2021
Het mondkapje is verplicht voor personen van 13 jaar en ouder.
– Uitzondering 1: Als u tussen de kuchschermen zit op een zwarte leren stoel zit (‘Eames Lounge Chair’).
– Uitzondering 2: Als er zwemles of instructie wordt gegeven en een mondkapje het geven van de les of instructie te veel belemmert.
16. kinderen van 4 t/m 12 jaar
Wij hebben het afgelopen jaar gemerkt dat de regels voor kinderen van 4 t/m 12 jaar regelmatig werden aangepast. Vandaar graag de betreffende pagina van de Rijksoverheid raadplegen.


HIERONDER DE MAATREGELEN GERELATEERD AAN DE ZWEMLES BIJ ONZE ZWEMSCHOOL
Bron: Protocol ‘verantwoord zwemmen’ versie: 3.0 van 9 maart 2021
Gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM

1.
De duur van het verblijf in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden.

2. Het gebruik van sanitaire voorzieningen in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden. VERVALT m.i.v. 26 juni 2021

3. Het aantal personen in de accommodatie dient geminimaliseerd en gedoseerd te worden.

4. In verband met de 1,5 meter:
10 minuten voor de start van uw zwemles is het toegestaan om  de wachtruimte binnen te komen (sorry, niet eerder).
Lukt het niet om de deur open te schuiven, dan heeft Joyce de schuifdeur (eventjes) op slot gedaan i.v.m “doseren”.

Bent u te vroeg dan:
. in uw auto wachten
. of op een stoel in het “voorportaal” (eerst handen reinigen).
– De route is aangegeven op de vloer. Help uw kind met de route en de 1,5 meter aanhouden, als het nodig is.
– Een kind mag niet alleen de wachtruimte inlopen, maar moet op zijn/haar vader/moeder wachten.

5. Per zwemleskind maximaal 1 persoon uit de eigen huishouding toegestaan. Een kind (ongeachte de leeftijd) telt als 1 persoon. 


6.  Ouder & kind: VOOR u de wachtruimte betreedt: de handen reinigen!
-Op een tafeltje staat handgel klaar.
-Ouder graag uw kind hierbij helpen: 1 drupje is voldoende.

7. In tegenstelling tot een groot openbaar zwembad heeft een kind bij onze zwemschool altijd een persoonlijk afsluitbaar kleedhokje (slechts maximaal 3 kinderen per tijdstip in het water).

Daarnaast hebben wij het zo georganiseerd dat er tussen de kleedhokjes, steeds een “leeg” kleedhokje zit.
Wij hebben met tekst aangegeven welk kleedhokje u kunt gebruiken.
– Start de les op het halve uur (9.30 uur, 15.30 uur enz.) dan kleedhokje: 1, 3 of 5 .
– Start de les op het hele uur (9.00 uur, 16.00 uur, enz. ) dan kleedhokje: 2, 4 of 6 .

8. Help uw kind VOOR  de zwemles bij het omkleden.
Dit i.v.m. punt 1 + 3: De duur van het verblijf & het aantal personen in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden.
Zie er op toe dat de spullen op het kledingrekje hangen en er geen spullen in de naastgelegen kleedhokjes terechtkomen.

9.
Help uw kind NA de zwemles bij het afdrogen, aankleden en tas inpakken.

Dit i.v.m. punt 1+ 3: De duur van het verblijf & het aantal personen in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden’.
Zie er op toe dat er geen spullen achterblijven in het kleedhokje.

10.
Verlaat de acccommodatie s.v.p. meteen na het aankleden.

Dit i.v.m. punt 1 + 3. De duur van het verblijf & het aantal personen in de accommodatie dient geminimaliseerd en gedoseerd te worden.

11.  Het haar fohnen is in deze fase niet toegestaan. Weer mogelijk vanaf zaterdag 26 juni 2021.

12.  douchen na afloop van de zwemles. Weer mogelijk vanaf zaterdag 26 juni

13. Zie punt 2: Het gebruik van sanitaire voorzieningen in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden.
Vandaar: Voor het bezoek aan de zwemschool s.v.p. thuis naar de WC gaan. Maar wij begrijpen dat kinderen het WC-bezoek niet altijd onder controle hebben, vandaar dat uw kind hier naar de wc kan gaan.
VERVALT m.i.v. 26 juni 2021

De volgende hygienemaatregelen blijven van toepassing
Attendeer uw kind op het volgende.
A) Plassen op de wc, NIET in het zwembad.
B) Na het poepen, eerst de klep sluiten dan pas doortrekken.
C) Heeft uw kind gepoept, dan na afloop:
-Reinigen: wc bril, wc klep en deurknoppen
(Reinigingsdoekjes en schoonmaakmiddelen liggen op weg naar de wc)
-Indien nodig even de borstel door de wc halen.
-Indien nodig wc papier dat op de vloer ligt doortrekken.
D) Reinigingsdoekjes in de prullenbak!
Niet door de WC trekken, ons zwembad-riool kan dit niet aan.
E) Na afloop de handen reinigen met handgel.
Ook zonder Corona is punt 13 (A t/m E) prettig voor degene die na uw kind de wc bezoekt.

14.
Beperk het aanraken van objecten (deurenknoppen, stoelen, tafeltjes enz.) tot het noodzakelijke minimum. Als u zich er prettiger bij voelt, mag u objecten schoonmaken met de reinigingsmiddelen die in de wachtruimte staan.  Voor de LEREN stoelen s.v.p. alleen de aparte leer-reinigingsdoekjes gebruiken, geen andere schoonmaakmiddelen. 


15. Wilt u s.v.p. niet onnodig in de gang bij de kleedkamers en in het voorportaaltje bij de WC staan
(dit i.v.m. 1.5 meter).


16.
Stickers plakken kan, mits de 1,5 meter – tussen volwassenen onderling – niet in het gedrang komt.

17.
Koffie//thee is weer mogelijk.

Mocht blijken dat wij een belangrijke maatregel zijn vergeten of dat een maatregel niet volledig is, dan zullen wij dit aanpassen.

TER INFORMATIE:

RIVM en het kabinet hebben de binnenzwembaden open gedaan omdat het risico beheersbaar is.
Bron: Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

De inrichting van de accommodatie is conform het gestelde in het Protocol van 15 juni 2020, versie 1.6

Er wordt zwemles gegeven conform het gestelde in het Protocol van 9 maart 2021, versie 3.0

Om ruimte te creëren hebben wij 4 lounge chairs + de kinderspeelhoek verwijderd uit de wachtruimte.

Wij hebben (voor de duur van de Corona-maatregelen) een tijdelijk voorportaal gemaakt, om te gebruiken als wachtplek bij de wisseling van de lessen (zie foto’s  hieronder).

Tussen de stoelen is 1,5 meter afstand. Kuch-schermen zijn dan niet nodig, maar ze hangen er toch (zie foto hieronder) .

Op de vloer hebben wij de relevante markering aangebracht.

In de wachtruimte hebben wij altijd al een afzuiginstallatie.  De afzuiginstallatie in de wachtruimte staat in deze fase op de allerhoogste stand (daardoor iets meer “ruis” op de achtergrond).
In de wachtruimte staat normaliter een van de deuren zo veel als mogelijk op een kiertje. In deze fase staat een van de deuren – ter ventilatie – standaard op een kier.

In het zwembad hebben wij altijd al naast een afzuiginstallatie, ventilatie. Zie hieronder Wet Hygiene, Veiligheid en Waterkwarliteit Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz).

Bij mooi weer kunt u – zoals altijd – buiten op onze patio plaatsnemen (zie foto hieronder)

Wij voldoen – sinds het bestaan van onze zwemschool – aan
de Wet Hygiene, Veiligheid en Waterkwaliteit Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz).
Wij worden hierop gecontroleerd door:
– de Provincie, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
– en Omegam/GGD.
• Maandelijkse controle op de waterkwaliteit.
• Controle op doorstroomsnelheid van het water.
• Legionella controle.
• Controle op Ultra Violet Licht installatie (UV)
(Voor de versnelde afbraak van gebonden chloor. Minder uitstoot van gebonden chloor. Prettiger voor de huid, ogen en luchtwegen.)
• Controle op Chloorinstallatie.
• Controle op Veilige inrichting.
• Controle op Hygienische inrichting (waarbij ook gekeken wordt naar: materiaal kleedhokjes, materiaal vloeren, enz.)
• Controle op ventilatie en afzuiginstallatie.
•  enz.

Wij werken volgens  de Richtlijn: “Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen”, versie 8 van 1 juli 2020.
Voor alle zwembaden is in deze fase – onder andere – een dubbele hoeveelheid chloor verplicht.

Hieronder:
– Foto’s “onze zwemschool in Corona-tijd

-1,5 meter afstand tussen de stoelen, kuchschermen zijn dan niet nodig, maar ze hangen toch tussen de stoelen.
Update: Inmiddels zijn de kuchschermen en de markering weg (na ongeveer 1,5 jaar).

– Markering op de vloer.

Foto: Tijdelijk een voorportaal (onder het afdakje), om te gebruiken als wachtplek bij de wisseling van de lessen.

  Foto: Elk kind heeft (altijd) een persoonlijk afsluitbaar kleedhokje.
Tijdens de Corona-periode hebben wij een kleedkamer-systeempje, zodat er telkens een “leeg” hokje tussenzit.

Foto: Verschillende reinigingsmiddelen staan voor u klaar om te gebruiken. .

Foto: Een tafeltje met handgel.
Voor het betreden van de accommodatie de handen reinigen.

Foto: Bij mooi weer kunt u (zoals altijd) buiten op de Patio zitten.