Corona-nieuws

 CORONA-NIEUWS: Bijgewerkt 14 december 2020

Beste ouders,

Naar aanleiding van de persconferentie op 14 december het volgende.
Wij zijn GESLOTEN tot nader order.

Wij lopen niet op de zaken vooruit, omdat het nog alle kanten uit kan gaan. Dat hebben wij gezien bij de 1e sluiting in maart/april en de 2e sluiting in november.

Nieuws/wijzigingen wat betreft de maatregelen zullen wij weer op deze pagina vermelden.

Sterkte met alle maatregelen/sluitingen, maar ondanks alles toch ook fijne feestdagen.

Tot ziens en hartelijke groeten, Joyce & Renz

—————————————————————————————————————

Dringend verzoek om onderstaande Corona-maatregelen VOOR uw bezoek aan onze zwemschool te lezen.

Mondkapje BINNEN (vanaf de leeftijd van 13 jaar):
– Als u binnen LOOPT: dan een mondkapje op.

– Als u binnen ZIT op een “Eames Chair”: dan kan het af.
(Op het bankje voor de kleedkamer wel ophouden.)

De standaard maatregelen (1 t/m 8) kent iedereen m.i. inmiddels wel:
1. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
VOOR KINDEREN:
-Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Handreiking bij neusverkouden kinderen
Hier een link naar de betreffende pagina.
LET OP: De versies volgen elkaar in rap tempo op, het is de verantwoordelijkheid van de ouder om de browser telkens te verversen voor de laatste versie (of op zoek te gaan op internet als de pagina niet wordt gevonden).
klik hier: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen 

-Bron: BOINK
Beslisboom verkouden kinderen
Hier een link naar de betreffende pagina. 

LET OP: De versies volgen elkaar in rap tempo op, het is de verantwoordelijkheid van de ouder om de browser telkens te verversen voor de laatste versie
(of op zoek te gaan op internet als de pagina niet wordt gevonden).  .
klik hier: https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
3. Advies is om tot twee weken na het verdwijnen van symptomen niet te zwemmen.
4. Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden. Uitzondering voor voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen.
5. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
6. Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten, na een toiletbezoek; na hoesten, na niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
7. Vermijd het aanraken van je gezicht.
8. Schud geen handen.

Aanvullingen op de maatregelen 1 t/m 8:
I. Bijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID 19.
Blijf thuis tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon.
II. Blijf thuis als je het COVID 19 hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
III. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID 19 is vastgesteld.
IV. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

HIERONDER DE MAATREGELEN GERELATEERD AAN DE ZWEMLES BIJ ONZE ZWEMSCHOOL:

9.
De duur van het verblijf in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden.
10. Het gebruik van sanitaire voorzieningen in de accommodatie dient geminimaliseerd te worden.
11. Het aantal personen in de accommodatie dient geminimaliseerd en gedoseerd te worden.

12. In verband met de 1,5 meter:
10 minuten voor de start van uw zwemles is het toegestaan om  de wachtruimte binnen te komen (sorry, niet eerder).
Lukt het niet om de deur open te schuiven, dan heeft Joyce de schuifdeur (eventjes) op slot gedaan i.v.m “doseren”.

Bent u te vroeg dan:
. in uw auto wachten
. of op een stoel in het “voorportaal” (eerst handen reinigen).
– De route is aangegeven op de vloer. Help uw kind met de route en de 1,5 meter aanhouden, als het nodig is.
– Een kind mag niet alleen de wachtruimte inlopen, maar moet op zijn/haar vader/moeder wachten.

13.
Per zwemleskind maximaal 1 persoon uit de eigen huishouding toegestaan. Een kind (ongeachte de leeftijd) telt als 1 persoon. 


14.  Ouder & kind: VOOR u de wachtruimte betreedt: de handen reinigen!
-Op een tafeltje staat handgel klaar.
-Ouder graag uw kind hierbij helpen: 1 drupje is voldoende.

15.
De kinderen hebben  bij onze zwemschool altijd een persoonlijk afsluitbaar kleedhokje.
Wij het zo georganiseerd dat er steeds een “leeg” kleedhokje tussen zit.
Wij hebben met tekst aangegeven welk kleedhokje u kunt gebruiken.
– Start de les op het halve uur (9.30 uur, 15.30 uur enz.) dan kleedhokje: 1, 3 of 5 .
– Start de les op het hele uur (9.00 uur, 16.00 uur, enz. ) dan kleedhokje: 2, 4 of 6 .

16. Help uw kind (ongeacht de leeftijd) VOOR  de zwemles bij het omkleden. Zie er op toe dat de spullen op het kledingrekje hangen en er geen spullen in de naastgelegen kleedhokjes terechtkomen.

17.
Help uw kind (ongeacht de leeftijd) NA de zwemles bij het afdrogen, aankleden en tas inpakken. Zie er op toe dat er geen spullen achterblijven in het kleedhokje.

18.
Verlaat de acccommodatie s.v.p. meteen na het aankleden (i.v.m. 1,5 meter).

19.  Het haar fohnen is in deze fase niet toegestaan.

20.  Thuis douchen na afloop van de zwemles.

21. Voor het bezoek aan de zwemschool s.v.p. thuis naar de WC gaan. Wij begrijpen dat kinderen het WC-bezoek niet altijd onder controle hebben, vandaar dat uw kind hier naar de wc kan gaan. 
A. Attendeer uw kind erop, dat het op de wc moet plassen en niet in het zwembad. 
B) Na het poepen, eerst de klep sluiten dan pas doortrekken.
C) Heeft uw kind gepoept, dan na afloop:
-Reinigen: wc bril, wc klep en deurknoppen
(Reinigingsdoekjes en schoonmaakmiddelen liggen op weg naar de wc)
-Indien nodig even de borstel door de wc halen.
-Indien nodig wc papier dat op de vloer ligt doortrekken.
D) Reinigingsdoekjes in de prullenbak!
Niet door de WC trekken, ons zwembad-riool kan dit niet aan.
E) Na afloop de handen reinigen met handgel.
Ook zonder Corona is punt 21. (A t/m E) prettig voor degene die na uw kind de wc bezoekt.

22. Beperk het aanraken van objecten (deurenknoppen, stoelen, tafeltjes enz.) tot het noodzakelijke minimum. Als u zich er bij prettiger bij voelt, mag u objecten schoonmaken met de reinigingsmiddelen die in de wachtruimte staan.  Voor de LEREN stoelen s.v.p. alleen de aparte leer-reinigingsdoekjes gebruiken, geen andere schoonmaakmiddelen. 

23.
Wilt u s.v.p. niet onnodig in de gang bij de kleedkamers en in het voorportaaltje bij de WC staan (i.v.m. 1.5 meter).


24.
Stickers plakken kan weer, mits de 1,5 meter – tussen volwassenen onderling – niet in het gedrang komt.


25.
Sorry beste ouders, in deze fase geen koffie/thee. (Maatregelen 28 september 2020: sportkantines gesloten.)

Mocht blijken dat wij een belangrijke maatregel zijn vergeten of dat een maatregel niet volledig is, dan zullen wij dit aanpassen.

Ter informatie:

RIVM en het kabinet hebben de binnenzwembaden open gedaan omdat het risico beheersbaar is.
Bron: Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ).

De inrichting van de accommodatie is conform het gestelde in het Protocol van 15 juni 2020, versie 1.6

Er wordt zwemles gegeven conform het gestelde in het Protocol van 2 juli 2020, versie 2.1

Om ruimte te creëren hebben wij 4 lounge chairs + de kinderspeelhoek verwijderd uit de wachtruimte.

Wij hebben (voor de duur van de Corona-maatregelen) een tijdelijk voorportaal gemaakt, om te gebruiken als wachtplek bij de wisseling van de lessen (zie foto’s  hieronder).

Tussen de stoelen is 1,5 meter afstand. Kuch-schermen zijn dan niet nodig, maar ze hangen er toch (zie foto hieronder) .

Op de vloer hebben wij de relevante markering aangebracht.

In de wachtruimte hebben wij altijd al een afzuiginstallatie.  De afzuiginstallatie in de wachtruimte staat in deze fase op de allerhoogste stand (daardoor iets meer “ruis” op de achtergrond).
In de wachtruimte staat normaliter een van de deuren zo veel als mogelijk op een kiertje. In deze fase staat een van de deuren – ter ventilatie – standaard op een kier.

In het zwembad hebben wij altijd al naast een afzuiginstallatie, ventilatie. Zie hieronder Wet Hygiene, Veiligheid en Waterkwarliteit Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz).

Bij mooi weer kunt u – zoals altijd – buiten op onze patio plaatsnemen (zie foto hieronder)

Wij voldoen – sinds het bestaan van onze zwemschool – aan
de Wet Hygiene, Veiligheid en Waterkwaliteit Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz).
Wij worden hierop gecontroleerd door:
– de Provincie, Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)
– en Omegam/GGD.
• Maandelijkse controle op de waterkwaliteit.
• Controle op doorstroomsnelheid van het water.
• Legionella controle.
• Controle op Ultra Violet Licht installatie (UV)
(Voor de versnelde afbraak van gebonden chloor. Minder uitstoot van gebonden chloor. Prettiger voor de huid, ogen en luchtwegen.)
• Controle op Chloorinstallatie.
• Controle op Veilige inrichting.
• Controle op Hygienische inrichting (waarbij ook gekeken wordt naar: materiaal kleedhokjes, materiaal vloeren, enz.)
• Controle op ventilatie en afzuiginstallatie.
•  enz.

Wij werken volgens  de Richtlijn: “Veilig Zwemmen in Coronatijd Hygiëne en Desinfectie in Badinrichtingen”, versie 8 van 1 juli 2020.
Voor alle zwembaden is in deze fase – onder andere – een dubbele hoeveelheid chloor verplicht.

Hieronder:
– Foto’s “onze zwemschool in Corona-tijd
– Corona-nieuws 8.05.2020 (over de betaling tijdens onze Corona-sluiting)

-1,5 meter afstand tussen de stoelen, kuchschermen zijn dan niet nodig, maar ze hangen toch tussen de stoelen.
– Markering op de vloer.

Foto: Tijdelijk een voorportaal (onder het afdakje), om te gebruiken als wachtplek bij de wisseling van de lessen.

  Foto: Elk kind heeft (altijd) een persoonlijk afsluitbaar kleedhokje.
Tijdens de Corona-periode hebben wij een kleedkamer-systeempje, zodat er telkens een “leeg” hokje tussenzit.

Foto: Verschillende reinigingsmiddelen staan voor u klaar om te gebruiken. .

Foto: Een tafeltje met handgel.
Voor het betreden van de accommodatie de handen reinigen.

Foto: Bij mooi weer kunt u (zoals altijd) buiten op de Patio zitten.