Voorwaarden


“De wachtruimte”

Hieronder de voorwaarden:

Zie ook “home”: Corona-maatregelen!

Bezoekers Lees meer

• Mijn gehele zwemschool is ingericht op maximaal 3 kinderen per les.
• De wachtruimte is kleinschalig en huiselijk. Het biedt ruimte aan maximaal 2 bezoekers per zwemmend kind (bij de wisseling/overlap van 2 lessen 2x dit aantal *). Bij een groter aantal bezoekers per kind dat zwemles volgt, is de wachtruimte te vol, daarnaast heb ik dan onvoldoende zitplaatsen. Indien mogelijk, bij voorkeur 1 bezoeker per zwemmend kind.
• Ik begrijp dat het gedurende de zwemopleiding van uw kind incidenteel kan voorkomen dat maximaal 2 bezoekers niet in te passen is. Ik bedoel het niet onaardig, maar als u denkt dat het maximum aantal bezoekers structureel niet in te passen is voor u, gelieve dan in te schrijven bij een groot openbaar zwembad dat wel is ingericht op het ontvangen van grote aantallen bezoekers. Een kind, groot maar ook/juist klein, telt als 1 bezoeker.

*) Ter illustratie een tijdstip-/rekenvoorbeeld:
-15.30 uur 1 zwemmend kind + 2 bezoekers = 3 personen x 3 (want 3 zwemmende kinderen in een groepje) = op dit tijdstip 9 personen
-16.00 uur = 9 personen
-16.30 uur = 9 personen
Bij de wisseling/overlap van 2 lessen kunnen er dan 2 x 9 = 18 personen aanwezig zijn.
Bij de wisseling/overlap van 3 lessen kunnen er 3 x 9 = 27 personen aanwezig zijn.
Bovenstaande ook i.v.m. ontruimings-/calamiteitenplan.

ZIE S.V.P. ONZE WEBSITE “HOME” “CORONANIEUWS” VOOR DE CORONAMAATREGELEN BIJ ONZE ZWEMSCHOOL. (Onder andere: door de Coronamaatregelen is maximaal 1 bezoeker in de accommodatie toegestaan. Een kind telt ook als 1 bezoeker.) 


Voorwaarden betaling
Lees meer

De betaling gaat uitsluitend per automatische incasso. Het incasseren gebeurt vooraf en per maand. Teruggave van lesgeld van een gemiste les is niet mogelijk, ook niet bij ziekte. Wel kunt u gebruik maken van mijn service van inhaallessen (zie client login of klik hier). Het lesgeld wordt berekend naar de hoeveelheid lessen die in die maand vallen, daardoor verschilt het lesgeld per maand.


Inschrijfgeld
Lees meer

Wanneer uw kind bij mij op zwemles is geplaatst wordt het inschrijfgeld bij de eerste betaling via de automatische incasso geïncasseerd. Het bedrag van het inschrijfgeld is gelijk aan het lesgeld van een standaardles in een groepje van 3 kinderen.


Examengeld
Lees meer

Om aan het examen deel te kunnen nemen, moet examengeld worden betaald, dit staat los van het lesgeld.


Gesloten
Lees meer

De grote (gemeentelijke) zwembaden zijn tijdens schoolvakanties geopend.
In tegenstelling tot de grote (gemeentelijke) zwembaden, is mijn zwemschool bepaalde periodes gesloten (maar niet per definitie elke schoolvakantie)!
Onze sluitingsperiode kan overeenkomen met één van de Nederlandse schoolvakanties, maar dat hoeft niet persé.
Wijkt de schoolvakantie van uw kind af van de periode dat wij gesloten zijn, dan gaarne een bericht van verhindering sturen
Als mijn zwemschool gesloten is, wordt er vanzelfsprekend geen lesgeld berekend.
Het lesgeld wordt berekend naar de hoeveelheid lessen die in die maand vallen, daardoor kan het lesgeld per maand verschillen.
Check daarom de data op deze website. Zie ‘client login‘.


Beëindigen van de zwemlessen
Lees meer

Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
Opzeggen is alleen mogelijk per 1e van de maand.
Voorbeeld: U wilt per 1 oktober stoppen, dan uiterlijk 31 augustus doorgeven, dat u per 1 oktober wilt stoppen. (1 september t/m 30 september is dan de 1 kalendermaand opzegtermijn.)
Alleen wanneer uw kind het C examen vlak voor de zomervakantie heeft en stopt het na het C examen, dan geldt een andere opzegtermijn. De laatste automatische incasso betreft dan de maand waarin het C examen valt tot aan de zomervakantie.


Gang van zaken tijdens het examen
Lees meer

Wij werken volgens de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s (BREZ). De (BREZ) stelt voorwaarden aan de afmeting van het zwembad waarin het examen wordt afgenomen. Daarom wordt het examen afgenomen in een groot openbaar zwembad en niet in ons prive zwembad.
Het examen wordt door onszelf georganiseerd (3 examenrondes per jaar), ik neem het examen af (dus een vertrouwd gezicht voor de kinderen) en er is een onafhankelijke examinator aanwezig die toezicht houdt op de kwaliteit.
Het maximum aantal kinderen dat volgens de BREZ geĂ«xamineerd mag worden tijdens een examen is 100 kinderen. Maar wij zwemmen af met een kleine groep kinderen.  De examens zijn rustig, geen taferelen met massa’s kinderen en bezoekers. Het is een besloten examen. Wij werken met een gastenlijst.  Tijdens het examen is het grote openbare zwembad  voor ons gereserveerd. Ons examen is alleen toegankelijk voor mijn kinderen en de personen die op de gastenlijst staan vermeld.


Toeschouwers tijdens het examen
Lees meer

Om het kleinschalige en rustige karakter van mijn privé zwemschool ook te behouden tijdens een examen in een groot  zwembad hanteer ik een restrictie op het maximum aantal toeschouwers. Maximaal 2 personen per afzwemmend kind op de zitplaatsen rond het zwembad.  Tijdens mijn examen zult u merken dat juist deze kleinschaligheid bijdraagt aan een ontspannen sfeer.
Het tweede aspect is dat de ouders eerste rang kunnen zitten om de verrichtingen van hun kind te kunnen aanschouwen.
Het derde aspect en bijkomend voordeel van een beheersbaar bezoekersaantal is de snelheid van een eventuele ontruiming bij een calamiteit.

N.B. Hierboven de voorwaarden in grote lijnen. De details (functionele en huishoudelijke) volgen t.z.t. bij daadwerkelijke plaatsing.

Naar inschrijfformulier


“Het kinderhoekje”

Voor meer impressies: klik hier of in het menu op “foto’s”