Voorwaarden

10.21 

1. BEZOEKERS Lees meer

• U kiest voor een kleinschalige “Praktijk aan ons huis” met beperkte ruimte. Het betreft geen groot openbaar zwembad met ruime kantine.
• Mijn gehele zwemschool (zwembad, wachtkamer, parkeerterreintje, enz.) is ingericht op maximaal 3 kinderen per les.
• De accommodatie biedt ruimte aan een beperkt aantal bezoekers. Vandaar het volgende:
• Maximaal 1 volwassen bezoeker per zwemmend kind. 
• Als het echt niet anders te organiseren is, dan het volgende:

  – De bovenstaande volwassene kan dan maximaal 1 broertje OF 1 zusje meenemen.
  – De 6 Eames Lounge chairs zijn voor volwassenen (3 voor de ouders van de les die gaande is plus 3 voor de ouders  van de volgende les). Uw kind kan op een kinderstoeltje zitten of bij u op schoot.
– Een kind (ongeacht de leeftijd) telt als 1 bezoeker.
Bij een groter aantal bezoekers per kind dat zwemles volgt is de accommodatie te vol.   
• Het volgende bedoel ik niet onaardig: Als u denkt dat het maximum aantal bezoekers structureel niet in te passen is voor u, gelieve dan in te schrijven bij een groot openbaar zwembad dat wel is ingericht op het ontvangen van grote aantallen bezoekers. 

Om te voorkomen dat de accommodatie te vol is het volgende: 
– Kom niet “veel te vroeg”
– Blijf niet te lang “hangen”
Als u 10 minuten voor aanvang van de les in de accommodatie bent is dat op tijd.
De kinderen mogen pas 5 minuten voor aanvang van de les (niet eerder) de zwemzaal in, dan blijft het daar rustig voor de kinderen die op dat moment nog les hebben.
Bent u te vroeg, dan graag nog even in de auto wachten of in het overdekte voorportaaltje. 

Ter illustratie een rekenvoorbeeld:
-15.30 uur : 9 personen
(1 zwemmend kind + 1 volwassenen + 1 broertje OF zusje = 3 personen.
Dit aantal keer 3, want 3 zwemmende kinderen per tijdstip in een groepje.)

-16.00 uur: 9 personen. Bij de wisseling/overlap van 2 lessen kunnen er 2 x 9 = 18 personen aanwezig zijn.
16.30 uur: 9 personen. Bij de wisseling/overlap van 3 lessen kunnen er 3 x 9 =
27 personen aanwezig zijn. 

Een kind altijd met begeleiding van een volwassene in onze accommodatie (wachtruimte, patio enz.). 

    
De wachtkamer: richting uitgang”                                    


“de wachtkamer richting: kleedhokjes en zwembad” 


“kinderstoeltje bij een tafeltje, naast een Eames Lounge chair”

2. PARKEREN Lees meer


U kiest voor een kleinschalige “Praktijk aan ons Huis” met beperkte parkeergelegenheid. Het betreft geen groot openbaar zwembad met ruime parkeergelegenheid.
Op het parkeerterreintje is ruimte voor 3 auto’s van de les die gaande is, plus 3 auto’s van de volgende les.
Om te voorkomen dat het parkeerterreintje te vol is het volgende het volgende:
– Kom niet “veel te vroeg”. 
– Blijf niet te lang “hangen”. 
Bent u veel te vroeg, dan graag in de straat in de auto wachten tot de voorgaande auto’s zijn vertrokken. Gaarne de voorgaande auto’s niet blokkeren op het parkeerterrein en parkeren volgens ons parkeersysteem

NIET PARKEREN:
-Bij prive parkeerterrein van “Raephorst” Service appartementen (zie de borden op hun terrein). 
-Bij buren (opritten van buren). 
-Op plekken op ons parkeerterrein waar u andere hindert. Als iedereen parkeert zoals aangegeven, wordt niemand geblokkeerd.

Hieronder ons parkeersysteem. Ook ontvangt u bij plaatsing nog een bijlage over het parkeren. 

Wordt uw kind (een keer) door een ander gebracht, dan hem/haar op de hoogte brengen van ons parkeersysteem.

 
ons parkeerterreintje” 
Links – voor de struiken en houten poort – 3 auto’s naast elkaar (rode pijlen).
Hier parkeren de auto’s als de les op het HALVE uur start:
-9.30 uur, 10.30 uur, 11.30 uur (zat. en zon. ochtend)
-15.30 uur, 16.30 uur, 17.30 uur (din. woe. don. vrij.)


“ons parkeerterreintje”
Rechts – op de oprit – ruimte voor 3 auto’s achterelkaar (gele pijl).
Hier parkeren de auto’s als de les op het HELE uur start:
-9.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur (zat. en zon. ochtend)
-16.00 uur, 17.00 uur, 18.00 uur (din. woe. don. vrij.)


“Raaphorstlaan”
Aan de rechterkant van de weg nummer 23C 


“Raaphorstlaan”
Aan de linkerkant van nr. 23C liggen 2 grote zwerfkeien.
Herkenningspunt, maar ook een obstakel waar al tegenaan gereden is.

3. EEN KIND KOMT MET EEN ANDERE BEGELEIDER DAN DE VADER OF DE MOEDER Lees meer


Wordt uw kind (een keer) door een andere begeleider gebracht/gehaald, dan graag deze begeleider van tevoren attenderen op de relevante punten.
Bedenk dat wij 3 keer per jaar examens hebben en dat er 3 keer per jaar nieuwe kinderen, ouders en begeleiders naar onze zwemschool komen.


4. VOORWAARDEN BETALING Lees meer

De betaling gaat uitsluitend per automatische incasso, hierop wordt géén uitzondering gemaakt.
Het incasseren gebeurt per maand.
Het incasseren gebeurt vóóraf (aan het eind van de maand voor de volgende maand).
Voorbeeld: eind januari wordt het lesgeld voor de maand februari geïncasseerd. 
Het lesgeld wordt berekend naar de hoeveelheid lessen die in die maand vallen, daardoor kan het lesgeld per maand verschillen. 
Zie “wanneer gesloten”; op deze data wordt er geen lesgeld berekend.
Teruggave van lesgeld van een gemiste les is niet mogelijk, ook niet bij ziekte. Zie hieronder “een les afmelden” en “een les inhalen”. 
Bent u zelf degene die de betaling doet: Wilt u het formulier voor de automatische incasso printen, invullen, voorzien van IBAN nummer en ondertekenen.
Wordt de betaling door een ander gedaan: Wilt u het formulier voor de automatische incasso dan printen, laten invullen, laten voorzien van IBAN nummer en laten ondertekenen door de persoon die de betaling wel doet.
Dringend verzoek om het volledig ingevulde papieren formulier mee te nemen naar de 1e zwemles.
Bij daadwerkelijke plaatsing ontvangt u het formulier voor de automatische incasso via de e-mail.

5. EEN LES AFMELDEN / VERHINDERING DOORGEVEN  Lees meer


Zie “client login” (geen logincode nodig) voor uitgebreide toelichting, of klik op deze link: Verhindering

6. EEN LES INHALEN Lees meer


Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op een inhaalles.
Als u voldoet aan de voorwaarden is een inhaalles zonder kosten.
Zie “client login” (geen logincode nodig) voor uitgebreide toelichting, of klik op deze linkService inhaalles of extrales 

7. EEN EXTRA LES BOEKEN Lees meer


Een extra les boeken is mogelijk.
De kosten voor een extra les zijn gelijk aan de kosten van een reguliere les.
Voor een extra les gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere les: bent u verhinderd dan afmelden (zie voorwaarden punt 5 “een les afmelden”), alleen als de afgemelde extra les wordt opgevuld door een ander, dan kun u deze inhalen (zie voorwaarden punt 6 “een les inhalen”).
Wordt een afgemelde extra les niet opgevuld, dan kunt u niet inhalen en wordt het lesgeld voor de extra les geïncasseerd.
Zie “client login” (geen logincode nodig) voor uitgebreide toelichting, of klik op deze link: Service inhaalles of extrales

8. INSCHRIJFGELD  Lees meer

Wanneer uw kind bij mij op zwemles is geplaatst wordt het inschrijfgeld bij de eerste betaling via de automatische incasso geïncasseerd.
Het bedrag van het inschrijfgeld is gelijk aan het lesgeld van een standaardles in een groepje van 3 kinderen.

9. EXAMENGELD  Lees meer

Om aan het examen deel te kunnen nemen, moet examengeld worden betaald, dit staat los van het lesgeld.
Bij het laatste examen in juni/juli 2021 was het examengeld euro 65,- per kind. Als de prijzen voor huur, diploma’s, enz. stijgen, stijgt dit bedrag evenredig mee.
Het examengeld wordt ook via de automatische incasso geincasseerd. 

10. WANNEER GESLOTEN Lees meer


Zie “client login” (geen logincode nodig) voor onze sluitingsdata, of klik op deze link
Wanneer gesloten

LET OP graag de opmerkingen a. t/m g. lezen.

a) Wijzigingen op de vakantiedata voorbehouden! 

b) De zomervakantie, de herfstvakantie en kerstvakantie behoren voor basisscholen en middelbare scholen regio gebonden te zijn.  (Behoren, maar is niet altijd het geval.) De vakanties buiten zomer-, herfst- en kerstvakantie zijn vrij invulbaar voor basis en middelbare scholen en kunnen dus per school verschillen (ook binnen dezelfde gemeente).

c) De grote (gemeentelijke) zwembaden zijn tijdens schoolvakanties JUIST geopend.

d) Mijn zwemschool is bepaalde periodes gesloten, maar niet per definitie elke schoolvakantie. Onze sluitingsperiode kan overeenkomen met één van de Nederlandse schoolvakanties, maar dat hoeft niet persé.

e) Gaat u op vakantie in een periode dat wij geopend zijn, dan een bericht van verhindering sturen. Zie voorwaarden “een les afmelden” en “een les inhalen”. Zonde als u vergeet af te melden. 

f) Zit uw kind op een school met andere vakanties dan de Nederlandse scholen (BSN, ASH, ISH, DS) of op een school met andere vakanties dan de regio Midden Nederland (Wassenaar ), dan graag rekening houden met het volgende. Wij volgen in grote lijnen de vakanties van de Nederlandse scholen in regio Midden Nederland (Wassenaar). Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de consequenties die “andere vakanties” met zich mee kunnen brengen voor: inhaallessen, examen trainen, examens enz.

g) Het lesgeld wordt berekend naar de hoeveelheid lessen die in die maand vallen, daardoor kan het lesgeld per maand verschillen. Als mijn zwemschool gesloten is wordt er geen lesgeld berekend.


11. BEEINDIGEN VAN DE ZWEMLES (opzegtermijn) Lees meer
Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
Opzeggen is alleen mogelijk per 1e van de maand.
Voorbeeld: U wilt per 1 oktober stoppen, dan uiterlijk 31 augustus doorgeven, dat u per 1 oktober wilt stoppen. (1 september t/m 30 september is dan de 1 kalendermaand opzegtermijn.)
Alleen wanneer uw kind het C examen vlak voor de zomervakantie heeft en stopt na het C examen, dan geldt een andere opzegtermijn. De laatste automatische incasso betreft dan de maand waarin het C examen valt tot aan de zomervakantie.

12. GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMEN  Lees meer

Ik zwem af met een kleine groep kinderen. 
• Géén taferelen met massa’s afzwemmende kinderen en géén ongelimiteerd aantal bezoekers
• Het afzwemmen is besloten, wij werken met een gastenlijst.
Het afzwemmen is alleen toegankelijk voor de kinderen van mijn zwemschool die afzwemmen plus de personen die op de gastenlijst staan vermeld. 

13. TOESCHOUWERS TIJDENS HET EXAMEN *) Lees meer

Om het kleinschalige en rustige karakter van mijn privé zwemschool ook te behouden bij het C examen in (meestal) zwembad Overbosch of de Waterthor in Den Haag, hanteer ik sinds 1997 een restrictie op het maximum aantal toeschouwers aldaar.
Maximaal 2 personen per afzwemmend kind. 
Een kind telt als 1 persoon.
• Geen kinderen onder de 6 jaar mee.
Een jong kind kan de kinderen die afzwemmen afleiden en kan voor de andere toeschouwers  een storende factor zijn. Het is een “lange zit”, zeker voor een jong kind. 
• Tijdens het afzwemmen zult u merken dat juist deze kleinschaligheid bijdraagt aan een ontspannen sfeer.
• Het tweede aspect is dat de ouders eerste rang kunnen zitten om de verrichtingen van hun kind te kunnen aanschouwen.
• Het derde aspect is dat er regelmatig afzwemmende kinderen zijn, die het op zijn zachts gezegd niet prettig vinden als er veel publiek is. 
• Het vierde aspect en bijkomend voordeel van een beheersbaar bezoekersaantal is de snelheid van een eventuele ontruiming bij een calamiteit.
 

HIERONDER FUNCTIONELE EN HUISHOUDELIJKE DETAILS


14. OVER HET WACHTEN Lees meer


• U kunt wachten in de wachtkamer met voor de ouders comfortabele Eames Lounge chairs.
• Bij mooi weer is de patio in mijn tuin open en kunt u buiten in het zonnetje zitten. Hier voor de ouders comfortabele buitenstoelen.
• U kunt gebruik maken van onze WIFI. Er zijn voldoende stopcontacten om uw batterij op te laden.
(Wel graag zelf uw oplaadkabeltje meenemen.)
• Voor de koffie-liefhebbers: wij hebben koffie met vers gemalen Illy bonen uit een Jura machine. Daarnaast is er ook thee. 
U kunt de verrichtingen van uw kind op een televisiescherm in de wachtruimte volgen.
Om didactische redenen is de zwemles:
– zonder ouder/broertje/zusje “rond het zwembad”
– zonder ouders/broertje/zusje bij de glazen toegangsdeur naar het zwembad.
Dit leidt de 3 kinderen die zwemles hebben af en dat is zonde van de effectieve leertijd.
*Voor alle duidelijkheid u kunt – voor uw gemoedsrust – eventjes via de glazen deur het zwembad in kijken, er
gebeurt hier niets achter gesloten deuren.)
• Bent u veel te vroeg, dan graag aan de kant van de weg in uw auto wachten, tot er een auto weggaat, anders blokkeert u de ouders van de les die gaande is. Zie hierboven “punt 2: parkeren”. 
• Bent u te vroeg, dan kunt u in ons voorportaaltje wachten op comfortabele Verner Panton chairs of in de auto, dan blijft het in de wachtruimte nog even rustig voor de ouders van de les die gaande is.  Zie hierboven “punt 1: bezoekers. bezoekers”. 
Ter illustratie: 
-15.30 uur : 9 personen
Is: 1 zwemmend kind + 1 volwassenen + 1 broertje OF zusje = 3 personen.
Dit aantal keer 3, want 3 zwemmende kinderen per tijdstip in een groepje.

-16.00 uur: 9 personen. Bij de wisseling/overlap van 2 lessen kunnen er 2 x 9 = 18 personen aanwezig zijn.
-16.30 uur: 9 personen. Bij de wisseling/overlap van 3 lessen kunnen er 3 x 9 = 27 personen aanwezig zijn. 

• Een kind altijd met begeleiding van een volwassene in onze accommodatie (wachtruimte, patio enz.). 

    


“Op het scherm is het zwembad te zien en kunt u de verrichtingen van uw kind volgen.
Aan het eind van de gang, de glazen toegangsdeur naar het zwembad.”

      
“de patio bij zonnig/droog weer”                                                                      

 
“het overdekte voorportaaltje”


15. AANVANG EN EINDE VAN DE LES  Lees meer


De lessen duren 30 minuten en beginnen en eindigen op de afgesproken tijd.
Als u 10 minuten voor aanvang van de les in de wachtkamer bent is dat op tijd.
De kinderen mogen pas 5 minuten voor aanvang van de les de zwemzaal in, dan blijft het rustig voor de kinderen die op dat moment nog les hebben.

16. GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET OMKLEDEN Lees meer


• De kleedhokjes bevinden zich in de wachtkamer.
Op de deur van het kleedhokje is aangegeven welk kleedhokje u kunt gebruiken.
Vanwege de privacy heeft elke kind een eigen kleedhokje, die van binnenuit op slot kan.
De kleertjes en spulletjes kunnen hier blijven hangen.
Er zijn geen afvoerputjes in de kleedhokjes, daarom de natte zwemkleding niet op de vloer in het kleedhokje uitwringen, maar in de wastafel bij het keukenblok. Dan blijft de vloer redelijk droog in het kleedhokje.
• Na afloop van het omkleden graag checken of er niets is blijven liggen in het kleedhokje, ook uit hygiënisch oogpunt.
• Sommige jonge kinderen doen heel erg lang over het zelf aankleden. Is dat het geval, dan heel graag uw jonge kind
helpen bij het aankleden, zodat er tijdig ruimte is voor de volgende ouders, kinderen en auto’s.

 
“Gang met kleedhokjes”

 
“kleedhokje van binnen” 

17. ZWEMKLEDING (en handdoek)  Lees meer


• Voor een optimaal leerproces verzoek ik u dringend uw kind geen ruime, lange en loszittende badkleding aan te trekken. Deze badkleding heeft een enorm remmende werking tijdens het zwemmen. Daarom een “ouderwets” strak zwembroekje (type boxer- of slipmodel), badpak of bikini.
• De  handdoek gaat mee naar het zwembad en mag uw kind neerleggen op het bankje. Na afloop kan uw kind deze handdoek om zich heen slaan als het terugloopt naar de kleedkamer. Op dit bankje liggen dan meerdere handdoeken vandaar dat het handig is om een voor uw kind duidelijk herkenbare handdoek mee te nemen.
• Bent u een keer een zwembroek/bikini/handdoek vergeten, dan kunt u iets lenen. Na gebruik kunt u het hier laten. S.v.p. niet meenemen om thuis te wassen, het wordt (begrijpelijk) vergeten en dan is de “leenbak” na een poosje leeg.
• Heeft u/uw kind iets laten liggen en vinden wij het, dan leggen wij het in de bak met gevonden voorwerpen. 

18. HYGIENE (douchen, wc gebruik, luiers)  Lees meer


• Het is verplicht om voor het zwemmen, in zwemkleding, af te spoelen onder de douche bij het zwembad. Renz attendeert de kinderen hierop.
• S.v.p. geen poep- maar ook geen plasluiers in de prullenbakken in onze accommodatie deponeren. Ook niet als deze in een plastic zak zitten. Gaarne gebruikte luiers buiten in de grijze container voor restafval deponeren.
Na afloop van het wc bezoek van uw kind graag checken of de wc-ruimte eruit ziet zoals u het zelf zou willen aantreffen. In de accommodatie vindt u aanwijzingen voor de hygiëne aangaande het wc gebruik. Graag uw kind hierop attenderen.

19. VEILIGHEID (uitglijden, dichtklappen van deuren) Lees meer


• Komt uw kind “nat” uit het zwembad, wilt u hem/haar dan niet het zitgedeelte van de wachtkamer in laten lopen, want dan wordt de vloer in de wachtruimte nat en kan men uitglijden. Het is de bedoeling dat “natte” kinderen niet voorbij de lange blauwe mat komen. (Op de foto nog een blauwe mat, deze is vervangen voor een grijze mat).
• Wilt u er bij mooi weer op toezien dat de patiodeur op een van de haken staat, om dichtklappen van deuren te
voorkomen.


“Via blauwe droogloopmat van en naar het zwembad”

20. OMGANG MET ONZE SPULLEN  Lees meer


• S.v.p. geen stoelen en tafels van de wachtkamer buiten zetten.
• Zowel binnen als buiten: niet staan/springen op stoelen, geen schoenen op stoelen. (Denk aan: vuil onder de schoenen, maar ook aan: scheurtjes/gaatjes door ritsen/gespen.)
• “Scherven brengen geluk”, maar graag uw kopje na gebruik, op het aanrecht van het keukenblok zetten.
• Wij hebben wat kinderboekjes, graag na gebruik terugleggen op de plek waar uw kind het vandaan heeft.
• Wilt u er op toezien dat (decoratie)materialen niet hardhandig als speelgoed worden gebruikt.

21. RICHTLIJNEN VOOR EEN PRETTIGE SFEER (bedrijfsfilosofie, huisregels) Lees meer

BEDRIJFSFILOSIE 
Op de homepage van onze website staat het volgende over onze bedrijfsfilosofie. 
“1) Juist door kleinschaligheid (praktijk aan mijn huis) en een persoonlijke benadering, wil ik mijn zwemschool onderscheiden van de grote openbare inrichtingen.
2a) Voor de kinderen moeten de zwemlessen aangenaam zijn.

Zie de website “home” of klik op deze linkHome
2b) Voor de ouders moet het wachten aangenaam zijn.

De ouder moet rustig kunnen wachten, lezen, werk doornemen, enz. In de accommodatie heerst al 24 jaar een relaxte en aangename sfeer, die sfeer wil ik graag behouden. De accommodatie biedt ruimte aan de ouders van de 3 kinderen die les hebben (en bij de wisseling 2 keer dit aantal). Vandaar aandacht hiervoor in mijn voorwaarden.”
Zie voor verdere tekst de website “home” of klik op deze link Home

HUISREGELS
Gezien onze bedrijfsfilosofie en 26 jaar (sinds 1997) ervaring met zo’n 4000 kinderen, onderstaande huisregels.
Wij zijn voorstander van kinderen grenzen aangeven. Voor de een kan onderstaande te streng overkomen. Voor anderen blijkt onderstaande al 26 jaar (sinds 1997) vanzelfsprekend/gewenst te zijn. 

• De “Praktijk aan ons Huis” heeft een huiselijke wachtkamer binnen en een patio aan onze tuin als buiten wachtkamer. Het heeft geen grote kantine zoals bij een groot openbaar zwembad.  
• Wij begrijpen dat een kind niet stil kan zijn/zitten, maar wilt u het gedrag van uw kind – dat voor anderen als hinderlijk kan worden ervaren – corrigeren
• Een spelletje/filmpje op de Smartphone/tablet is leuk voor uw kind, maar graag de volume knop zo, dat anderen er geen last van hebben (oortjes of een koptelefoon kunnen een oplossing zijn).
• Voor de rust in de wachtruimte graag uw kind zoveel mogelijk aan het tafeltje bij u laten zitten/spelen, niet laten
rondstruinen of rondrennen.
S.V.P. :
– Geen ballen (groot of klein), speelmateriaal zoals stepjes, skateboards, enz., daar is te ruimte te beperkt voor.
• Geen speelgoed meenemen dat hinderlijk lawaai maakt.
• Eten en drinken alleen aan het tafeltje en stoeltje dat naast u staat, niet op de Lounge Chairs, dan blijven die schoon voor de volgende ouders.
• Uw kind niet etend/kruimelend of drinkend/lekkend door de accommodatie laten wandelen.
• Ook niet laten eten/drinken in het kleedhokje, dan blijft het schoon voor de volgende. 
• Uw kind niet buiten laten spelen aan de voorkant van het huis/oprit//parkeerplaats, denk hierbij aan krassen/deukjes op auto’s. 
• Een kind altijd met begeleiding van een volwassene in onze accommodatie (wachtruimte, patio, enz.).


“kinderstoeltje bij een tafeltje, naast een Eames Lounge chair”  

Naar inschrijfformulier

Voor impressies: klik hier of in het menu op “foto’s”