Roosterverzoek aan Joyce

Beste ouder,

Wij hebben 3x per jaar een plaatsingsronde:

1. Examens in maart, plaatsingen m.i.v. april.
2. Examens in juni/juli, plaatsingen meteen na de zomervakantie.
3. Examens in november, plaatsingen m.i.v. /december.

Door Corona is het dit jaar anders gelopen met de examens en plaatsingsrondes en is e.e.a. doorgeschoven.  

Heeft u een roosterverzoek ingestuurd, dan zal ik uw verzoek proberen in te passen. Als het past dan rooster ik uw kind in op een plekje, dat u zelf als mogelijkheid hebt aangegeven op het formulier.

Gaarne rekening houden met het volgende: Is uw roosterverzoek ingepast en is het rooster rond, dan kan het niet meer worden teruggedraaid, uw oude plekje is dan immers al weggeven en het rooster zit dan weer vol.

Helaas, niet op alle dagen en niet op alle tijden komen plekjes open. Het kan dus voorkomen dat uw roosterverzoek niet kan worden ingepast. In een dergelijk geval zijn er 2 alternatieven:
1. Het huidige vaste plekje van uw kind opgeven als verhinderd en de procedure volgen van de “de service van inhalen”.
2. Stoppen en op later moment de zwemles hervatten. Nadeel: Een onderbreking gaat ten koste van de continuïteit van de zwemles. Het reeds aangeleerde kan “wegzakken”.

Wanneer ik uw ingevulde formulier heb ontvangen, stuur ik z.s.m. een ontvangstbevestiging. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan is uw formulier niet door mij ontvangen, in dat geval graag een e-mail naar mij sturen.

Vriendelijke groet, Joyce

P.s. Voor het rooster dat met ingang van december 2020 in moet gaan, s.v.p uiterlijk 1 november 2020 het formulier opsturen.  

Klik hier voor het formulier