Roosterverzoek aan Joyce

Beste ouder,

Wij hebben 3x per jaar een plaatsingsronde:

1. Examens in maart, plaatsingen m.i.v. april.
2. Examens in juni/juli, plaatsingen meteen na de zomer.
3. Examens in november, plaatsingen m.i.v. december.

Na elke examenronde komen er plekjes open.  Soms krijg ik tussendoor een plekje open, bijvoorbeeld door verhuizing. Heeft u een roosterverzoek dan graag het formulier dagen/tijden invullen . Ik zal dan nagaan of dit is in te passen. Als er een match is tussen open gekomen mogelijkheden en uw ruilverzoek dan rooster ik uw kind in op een plekje, dat u als mogelijkheid hebt aangegeven op het formulier.

Gaarne rekening houden met het volgende: Is uw roosterverzoek ingepast en is het rooster rond, dan kan het niet meer worden teruggedraaid, uw oude plekje is dan immers al weggeven en het rooster zit dan weer vol.

Helaas, niet op alle dagen en niet op alle tijden komen plekjes open. Het kan dus voorkomen dat uw roosterverzoek niet kan worden ingepast. In een dergelijk geval zijn er 2 alternatieven:
1. Het huidige vaste plekje van uw kind opgeven als verhinderd en de procedure volgen van de “de service van inhalen”.
2. Stoppen en op later moment de zwemles hervatten. Nadeel: Een onderbreking gaat ten koste van de continuïteit van de zwemles. Het reeds aangeleerde kan “wegzakken”.

Wanneer ik uw ingevulde formulier heb ontvangen, stuur ik z.s.m. een ontvangstbevestiging. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan is uw formulier niet door mij ontvangen, in dat geval graag een e-mail naar mij sturen.

Vriendelijke groet, Joyce

DEAD LINE INLEVEREN FORMULIER:

  1. Voor het rooster dat in moet gaan bij plaatsingsronde 1 (= m.i.v. april), moet het formulier met dagen/tijden uiterlijk 1 maart in mijn bezit zijn.
  2. Voor het rooster dat in moet gaan bij plaatsingsronde 2 (= meteen na de zomer), moet het formulier met dagen/tijden uiterlijk 1 juni 2024 *) in mijn bezit zijn.
    *) Door de indeling in regio’s verschuift de zomervakantie elk jaar en daarmee samenhangend ook de inleverdatum van dit formulier. 
  3. Voor het rooster dat in moet gaan bij plaatsingsronde 3 (= m.i.v. december), moet het formulier met dagen/tijden uiterlijk 1 november in mijn bezit zijn.

Klik hier voor het formulier