Uitleg reserveren inhaalles of extra les

In het weekrooster staan ’tijdelijk beschikbare plaatsen’ bestemd voor:
1. Het gebruik willen maken van een INHAALLES.
Is alleen mogelijk als de eigen afgemelde les was opgevuld door een ander.
2. Het gebruik willen maken van een EXTRA LES = € 35,- euro

Toelichting op een extra les.
• De tijdelijk beschikbare plaatsen kunnen worden geboekt als inhaalles (als de eigen afgemelde les is  opgevuld) OF als extra les (euro € 35,- ).
• Heeft u geen inhaalles tegoed maar wilt u wel gebruik maken van een tijdelijk beschikbaar plekje (om uw kind bijvoorbeeld extra te laten oefenen), dan kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van een tijdelijk beschikbare plekje als extra les. Een extra les wordt apart verrekend.
• Staat er specifiek bij dat het een extra les betreft, dan kan het niet als inhaalles worden geboekt.
• Voor een extra les gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere les: bent u verhinderd dan afmelden, alleen als de afgemelde extra les wordt opgevuld door een ander, dan kun u deze inhalen. Het boeken van een extra les is niet vrijblijvend.  Wordt een afgemelde extra les niet opgevuld, dan kunt u niet inhalen en wordt het lesgeld voor de extra les geïncasseerd.

Soms staan er géén data in het weekrooster.
• Dit is het geval als niemand verhinderd is.
• Dit is het geval als men verzuimd heeft een verhindering tijdig door te geven.
Wellicht ten overvloede, het systeem van inhaallessen is een ‘service’, u kunt hier geen rechten aan ontlenen!
Met andere woorden, als er geen ’tijdelijk beschikbare plaatsen’ in het schema staan, dan houdt de service op. U zult dan zelf, op een later moment, het schema in de gaten moeten houden voor een inhaalles.

Toelichting op de service van inhaallessen.
Het kan zijn dat uw kind een les moet missen, omdat het andere bezigheden heeft, waar op dat moment méér prioriteit aan wordt gegeven dan aan de zwemles. Bijvoorbeeld een verjaardagspartijtje, een feest op school, een reisje, enz. Soms mist uw kind een les door overmacht, bijvoorbeeld logistieke problemen of ziekte. Van de plaats die ik voor uw kind heb gereserveerd, wordt dan géén gebruik gemaakt. U begrijpt dat, in verband met de continuïteit van mijn zwemschool, het lesgeld wèl doorberekend wordt. Het is dus níet mogelijk om een gemiste les met het lesgeld te verrekenen, ook niet bij ziekte.
Wel kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de service van inhalen.
De service van inhalen is bedoeld voor kinderen waarvan de verhinderde les tijdig is doorgegeven als verhinderd (waardoor het tijdig in het weekrooster is geplaatst, zodat anderen er gebruik van kunnen maken) + waarvan de verhinderde les via het inhaalsysteem daadwerkelijk is opgevuld door een ander.

• Inhaallessen zijn niet gebonden aan tijd.
Dus u kunt in dezelfde week inhalen, volgende week, volgende maand, enz.
Inhaallessen zijn kindgebonden en niet overdraagbaar.
Inhaallessen zijn alleen mogelijk voor reguliere zwemlessen, binnen het normale weekrooster (niet voor activiteiten die – af en toe – buiten het normale weekrooster worden georganiseerd).
• Voor een inhaalles gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere les: bent u verhinderd dan afmelden, alleen als de afgemelde inhaalles wordt opgevuld door een ander, dan kun u deze inhalen.

Hoe weet u of een les, die u als verhinderd heeft opgegeven, is opgevuld door een ander?
• Wanneer u een les als verhinderd heeft opgegeven, wordt de dag en het tijdstip in het overzicht gezet, met daarachter de initialen van uw kind.
Hoe korter van tevoren u afmeldt, hoe kleiner de kans dat uw plek tijdig in de weekagenda op de website komt.
• U moet zelf in de gaten houden of het betreffende verhinderde plekje wel of niet is opgevuld door een ander.
Hoe kunt u dit zien?:
1. Als het betreffende plekje nog in het overzicht staat, is het niet opgevuld door een ander. U kunt dan géén gebruik maken van de inhaalservice.
Uiteraard wordt het overzicht regelmatig opgeschoond, anders raakt het overzicht vol met verlopen data maar wij halen (bij het opschonen) uw verhinderde les pas ná de betreffende dag uit het overzicht en nóóit op de betreffende dag zelf. De (laatste) check kunt u daarom het beste doen op de betreffende dag zelf.
2. Als uw verhinderde plekje, op de betreffende dag zelf, niet meer in het overzicht staat, is het opgevuld door een ander. U kunt dan van de inhaalservice gebruik maken.
Tip: Het is verstandig om uw eigen afmeldingen op een lijstje bij te houden. Was u een keer niet in de gelegenheid om te checken of uw eigen afgemelde les was opgevuld door een ander, dan kan Joyce – aan de hand van de datum – nagaan of uw afgemelde les was opgevuld. Zonder datum van afmelding lukt dit niet.

Let op s.v.p.:
Heeft u een inhaalles of extra les aangevraagd, wacht dan altijd op de persoonlijke reactie van Joyce dat de inhaalles of extra les akkoord is. Soms staat het plekje nog op de website, maar is het net aan een andere ouder weg gegeven en was Joyce nog niet zo ver om het betreffende plekje van de website te verwijderen. Zonde als u voor niets naar de zwemschool rijdt.

Doorgeven verhindering
Inhaal en extralessen