Uitleg reserveren inhaalles of extra les

Toelichting op de service van inhaallessen.

Het kan zijn dat uw kind een les moet missen, omdat het andere bezigheden heeft, waar op dat moment méér prioriteit aan wordt gegeven dan aan de zwemles, bijvoorbeeld een verjaardagspartijtje, een feest op school, een reisje, enz.
Soms mist uw kind een les door overmacht, slecht weer, logistieke problemen, ziekte, enz.
Van de plaats die ik voor uw kind heb gereserveerd, wordt dan géén gebruik gemaakt. Dit is dagelijks aan de orde. In verband met de continuïteit van mijn zwemschool wordt het lesgeld wèl doorberekend.
Het is niet mogelijk om een gemiste les met het lesgeld te verrekenen, ook niet bij ziekenhuis opname,  oorontsteking, een gebroken been of arm, griep, krentenbaard, waterpokken, griep, enz.
Wel kunt u onder bepaalde voorwaarden proberen via de ‘service van inhalen’ een inhaalles te boeken.
Het systeem van inhaallessen is een ‘service’, u kunt hier geen rechten aan ontlenen! Met andere woorden, als er geen ’tijdelijk beschikbare plaatsen’ in het schema staan, dan houdt de service op. U zult dan zelf, op een later moment, het schema in de gaten moeten houden voor een inhaalles.

Inhalen is alleen mogelijk als de eigen afgemelde les daadwerkelijk is opgevuld door een ander.
Als u afmeldt (via het formulier op de website of via de e-mail), wordt uw afmelding (dag, tijdstip en initialen van uw kind) in de weekagenda op de website gezet.
Er wordt 24/7 afgemeld, vandaar niet via de telefoon, maar via het formulier op de website of via de e-mail, ook om het overzichtelijk te houden.
Inhalen kan pas achteraf nadat uw afmelding daadwerkelijk is opgevuld.

Inhalen kan niet op voorhand als uw afmelding nog niet is opgevuld door een ander.

Een ouder die recht heeft op een inhaalles kan een afmelding aanvragen als inhaalles (via het formulier op de website of via de e-mail).
Als u een inhaalles wilt boeken, moet u altijd de datum van uw afmelding invullen. Met de datum van afmelding checkt Joyce dan of de les wel/niet was opgevuld, zonder datum van afmelding is dit niet mogelijk. 
Ik raad daarom aan om een lijstje bij te houden met de data van uw afmeldingen.    

Zelf kunt u ook in de gaten houden of uw afmelding wel of niet is opgevuld door een ander. Hoe kunt u dit zien?:
1. Als uw afmelding (dag, tijdstip en initialen) nog in de weekagenda staat, is uw afmelding NIET opgevuld door een ander. U kunt dan géén gebruik maken van de inhaalservice.
2. Als uw verhinderde plekje, niet meer in het overzicht staat, is uw afmelding WEL opgevuld door een ander. U kunt dan van de inhaalservice gebruik maken.
Uiteraard wordt het overzicht regelmatig opgeschoond, anders raakt het overzicht vol met verlopen data. Uw niet opgevulde afmelding wordt daarom na 1 week van de website verwijderd.

In het weekrooster staan TIJDELIJK BESCHIKBARE PLAATSEN.
• De tijdelijk beschikbare plaatsen kunnen worden geboekt als:
– inhaalles (als de eigen afgemelde les is  opgevuld) of
– extra les (euro € 35,- ). Heeft u geen inhaalles tegoed maar wilt u wel gebruik maken van een tijdelijk beschikbaar plekje om uw kind extra te laten oefenen/trainen, dan kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van een tijdelijk beschikbare plekje als extra les. Een extra les wordt apart verrekend.
• Staat er specifiek bij dat het een extra les betreft, dan kan het niet als inhaalles worden geboekt. (Het betreft dan géén afmelding maar een lege plek). 
• Voor een extra les gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere les: bent u verhinderd dan afmelden, alleen als de afgemelde extra les wordt opgevuld door een ander, dan kun u deze inhalen, met een inhaalles, niet met een extra les. Het boeken van een extra les is niet vrijblijvend.  Wordt een afgemelde extra les niet opgevuld, dan kunt u deze niet inhalen en wordt het lesgeld voor de extra les geïncasseerd. Ook dit in verband met de continuiteit van mijn zwemschool.

• Inhaallessen zijn niet gebonden aan tijd.
Dus u kunt in dezelfde week inhalen, volgende week, volgende maand, enz.
Inhaallessen zijn kind gebonden en niet overdraagbaar.
Inhaallessen zijn alleen mogelijk voor reguliere zwemlessen, binnen het normale weekrooster, niet voor activiteiten die – af en toe – buiten het normale weekrooster worden georganiseerd (bijvoorbeeld waktraining).
• Voor een inhaalles gelden dezelfde voorwaarden als voor een reguliere les: bent u verhinderd dan afmelden, alleen als de afgemelde inhaalles wordt opgevuld door een ander, dan kun u deze inhalen.

Let op s.v.p.:
Heeft u een inhaalles of extra les aangevraagd, wacht dan altijd op de persoonlijke reactie van Joyce dat de inhaalles of extra les akkoord is. Soms staat het plekje nog op de website, maar is het net aan een andere ouder weg gegeven en was Joyce nog niet zo ver om het betreffende plekje van de website te verwijderen. Zonde als u voor niets naar de zwemschool rijdt.

Doorgeven verhindering
Inhaal en extralessen